Gói AutoCare
Xe được bảo hiểm 100%
  • Xe được bảo hiểm 100% bao gồm:
  • Va quẹt trầy, móp thân xe
  • Bị mất cắp bộ phận
  • Miễn phí cứu hộ nếu xe va chạm tai nạn
  • Hỗ trợ tai nạn bất ngờ
  • Bạn chỉ phải trả thêm 20% so với tổng phí thuê xe
Chọn
Không tìm thấy dữ liệu