1 - Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ việc đặt xe và cung cấp xe cho Khách hàng.
 • Liên lạc với Khách hàng trong cho mục đích tiếp thị của Công ty.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng.
 • Giải quyết các sự vụ và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch.
 • Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu.
 • Khi khách hàng đăng ký tài khoản BongTrip.vn, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:
 • + Tên đăng kí, số điện thoại
 • + Email, mật khẩu

2 - Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Công ty.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến đặt xe và cung cấp xe.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của Pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng khi có yêu cầu từ Cơ quan Tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

3 - Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty.

4 - Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chỉ Công ty mới có quyền tiếp cận thông tin Khách hàng, hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

5 - Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công ty TNHH Dịch vụ BONG TRIP
 • Trụ sở chính: 19 Đường số 40, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
 • Số điện thoại: 19000 66630
 • Email: Contact@BongTrip.vn

6 - Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ một vài thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu BongTrip.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của BongTrip.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, BongTrip.vn sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật thông tin.

7 - Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của thành viên trên BongTrip.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của BongTrip.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Mioto.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của BongTrip.vn.

Ban quản lí BongTrip.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. BongTrip.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8 - Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Người dùng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo mật thông tin đến Ban quản lí BongTrip.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, BongTrip.vn sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

 • - Khách hàng gửi khiếu nại cho BongTrip.vn theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của Bong Trip. Bộ phận CSKH của Bong Trip có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

 • - Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý.

Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).

9 - Cách xử lý các liên kết đến các trang web khác và phương tiện truyền thông xã hội?

Các trang web bên ngoài

 • Trên Trang web, bạn sẽ tìm thấy một số liên kết đến các trang web khác. Mặc dù các trang web này được lựa chọn cẩn thận, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các trang web này. Điều khoản cũng như Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ không áp dụng đối với việc sử dụng các trang web này.

Phương tiện truyền thông xã hội

 • Trang web và các Ứng dụng của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các phần bổ sung từ các mạng xã hội khác nhau. Nếu bạn chọn tương tác với mạng xã hội (ví dụ bằng cách đăng ký một tài khoản), hoạt động của bạn trên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua các Ứng dụng của chúng tôi cũng sẽ được cung cấp cho các mạng xã hội như Facebook và Twitter.
 • Nếu bạn đã đăng nhập vào một trong các mạng xã hội trong quá trình bạn truy cập vào một trong các Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, các mạng xã hội có thể thêm thông tin này vào hồ sơ tương ứng của bạn trên mạng này. Nếu bạn đang tương tác với một trong những phần bổ sung của mạng xã hội, thông tin này sẽ được chuyển đến mạng xã hội. Trong trường hợp bạn không muốn chuyển dữ liệu này, vui lòng đăng xuất khỏi mạng xã hội của bạn trước khi bạn vào một trong những Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi.