Điều khoản sử dụng

19/06/2021

Điều khoản sử dụng

Bạn vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") trước khi tiến hành sử dụng các dịch vụ trên website BongTrip.vn. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi bạn vui lòng ngưng kết nối không sử dụng trang này.

1. Giới thiệu

BongTrip.vn là cộng đồng online chia sẻ phương tiện giao thông (Ô tô) tự lái được lưu thông trên thị trường. Mạng lưới công nghệ hiện đại kết nối giữa những đại lí có nhu cầu cho thuê xe và khách hàng.

2. Quyền sở hữu ứng dụng

Mọi quyền sở hữu trí tuệ ( đã đăng ký hoặc chưa đăng ký) nội dung thông tin, tài liệu, bao gồm mọi hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa, siêu mã và ‘giao diện’ chung, (“Nội dung”), có trên Trang đều là tài sản của Công ty TNHH Dịch Vụ BongTrip được bảo vệ bởi bản quyền theo các luật lệ quốc gia và hiệp ước quốc tế.

Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

3. Tài khoản

Để sử dụng bạn phải tạo một tài khoản theo hướng dẫn của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của BongTrip.vn, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản của bạn đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

4. Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của bạn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của BongTrip.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc cộng đồng quan trọng hàng đầu.