Chính sách bảo mật

09/08/2020

Mục đích sử dụng

  • Hỗ trợ việc đặt xe và cung cấp xe cho khách hàng.
  • Liên lạc khách hàng trong cho mục đích tiếp thị của BongTrip.
  •  Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
  • Giải quyết các sự vụ và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.
  • Cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu.

Phạm vi sử dụng thông tin

  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và BongTrip.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến đặt xe và cung cấp xe.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: BongTrip có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của BongTrip.